Skip to main content

Selvorganiseret

En selvorganiseret gruppe samles om en fælles aktivitet, hvor organisation er underordnet begreb, som ofte virker som en stor unødvendig udfordring for deltagerne.
Fællesskabet virker derfor mere uforpligtende end en forening, men hovedtræk vil der reelt ikke være den store forskel, hvilket fremgår længere nede.

Koordinering af aktiviteter kan ske af en person, men også deles fra gang til gang, og derved ikke ligge som en tung belastning på en enkelt person.
At rollen at koordinere går på skift vil også betyde stærkere involvering af deltagerne.

Økonomi kan deles i forhold til den enkelte aktivitet, hvor deltagerne betaler hver sin andel i forhold til udgiften. Hermed er regnskab unødvendigt.
Vær dog opmærksom på at tildelte tilskud fra kommune eller fond betyder der skal laves regnskab og muligvis ske en afrapportering. Læs mere under Fundraising.

Koordinerende styregruppe, kan styrke gruppen, og det kan stadig være deltagerne der på skift står for at koordinere.

  • Koordinator, der står for kontakt og samler gruppen.
  • Økonomisk ansvarlig, der betaler regninger og styrer de penge gruppen har.
  • Medlemsansvarlig, der tager vare på at deltagerne har det godt og er med.


Forskel mellem forening og selvorganiseret, udfordringer, og løsninger
Der er ingen vedtægter, men det kan betyde udfordringer, såfremt gruppen bliver uening, eller der opstår spørgsmål omkring økonomi.
Kan løses ved at være meget synlig omkring den enkelte aktivitet, og er der midler i kassen, så sørg for at alle kan se hvad der er i kassen, og tal om forbrug i fællesskab. Før n form for regnskab, evt. blot ind/ud.
Der er ingen bestyrelse, og er der kun en person, der koordinerer, vil gruppens fremtid være skrøbeligt. Det kan løses ved at der er tre personer, der står for koordinering i fællesskab. Se forslag ovenover til koordinerende styregruppe.
Der er ingen generalforsamling, og derved ingen myndighed over dem der koordinerer. Det foreslås alligevel at sikre orientering til deltagerne og det kan være en ide med et længerevarende program, som bør diskutteres med deltagerne.

Udfordring
Det er noget nær umuligt at få en bankkonto til en selvorganiseret gruppe.
Får gruppen tilskud til aktiviteter fra kommune eller fond, kan det være vanskeligt at håndtere. Penge udbetalt til personlig ejet konto betragtes som personlig indtængt, hvilket vil give udfordringer i forhold til Skat, og dem der er på offentlgie ydelser.

Frivilligcenteret hjælper gerne i gang eller sparrer, når der er brug for gode ideer og råd. Det koster ikke noget.