Skip to main content

Samskabelse

Samskabelse er inddragelse borgere, frivillige og foreninger som aktive og ligeværdige i løsning af offentlige opgaver.
Inddragelsen sker i enten videreudvikling eller forbedring af velfærdsydelser eller i udvikling af nye initiativer og deltagelse i politiske processer og beslutninger.
Fokus er at facilitere og udvikle dialog på tværs af forskelle, kvalificere problemudpegning, og at skabe indsigt, forståelse og læring mellem forskellige aktører.

  • Borgere, frivillige og foreninger inviteres som aktive og autoritative samarbejdspartnere med offentlige myndigheder.
  • Ad hoc, og kortere inddragelse i forskellige faser i samarbejdsprocessen.
  • Adresserer og omformer i mindre grad magt og styring.
  • Dialog på tværs af forskelle skaber større indsigt, forståelse og læring med dialogpartnere i ligeværdige situationer

 

Relaterede emner

Link