Skip to main content

Samproduktion

Samproduktion kan i forhold til samskabelse beskrives som længerevarende og mere helhedsorienteret ligeværdigt samarbejde mellem borgere, frivillige og foreninger om at udvikle, gennemføre og evaluere velfærdsydelser. Man kan beskrive samarbejdet som en kæde- eller cirkelbevægelse, der kan gentages, og hvor borgere, frivillige og foreninger inviteres ind i ”maskinrummet” af de offentlige ydelser.

  • Tager form af en ”produktionsform” frem for en inddragelsesmetode.
  • Ligeværdigt og kontinuerligt samarbejde om at udvikle, gennemføre og evaluere velfærdsydelser i en samlet kæde eller cirkelbevægelse som kan gentages.
    Kan gennemføres som 1:1 eller som flere til flere personer og aktører. Ofte i et længere tidsperspektiv og uden projektkarakterer.
  • Kan udfoldes som både samproduktion, samledelse og samstyring.
  • Adresserer magt og styring og kan være transformativ i forhold til roller.

 

Relaterede emner

Link