Skip to main content

Regnskab

Et regnskab skal give et dækkende og retvisende billede af foreningens økonomi gennem året.
Er foreningen ikke skatte og momspligtig er der ingen formelle krav til et regnskab, og det kan derfor laves rimelig simpelt
Kommer moms, skat eller fonde og offen tlige midler ind over kan der hurtigt opstå krav til regnskabsføring.

Kontoudtoget
Betales der altid fra bankkontoen, og der ikke er andre penge i foreningen, kan en udskrift herfra være grundlag for regnskabsopsætningen. Sammel bilag og giv dem et nummer, som sættes ud for posterne i bankkonto udskriften.
Hermed er der vist både forbrug, og kassebeholdning.
ULEMPEN er at det hurtigt vil virke uoverskueligt ved mange bilag.

Regneark
Ved at bruge et ark for hver opdelt kontering, eks. kontingent, kørsel, aktiviteter, etc. og herfra hente sum for hver ark over på en forside, vil der i excell ret let kunne laves en styring, der går længere. Her kan der foruden resultatsopgørelse med indtægter/udgifter laves en form for ballance med kassebeholdning, gæld, tilgode mm.
Se nedenunder "Regnskab i Excell".

Regnskabsprogram
Er der mange udgifter og konti, kan det være nødvendigt med et regnskabsprogram, der kan tackle et dobbelt bogholderi.
Mariagerfjord Kommune har købt adgang til at alle foreninger/grupper i Mariagerfjord gratis kan benytte Conventus. Under "Conventus" i Håndbogen ligger der en anvisning til at komme i gang.