Skip to main content

Persondata

Databeskyttelse omkring personer er sat i fælles EU lovgivning, kaldet GDPR.
Databeskyttelsen sætter en række regler for had det er i orden og ikke er, samtidig med at der er krav om.

Personoplysninger er informationer, der kan bruges til at identificere en fysisk person eks. en bruger, et medlem, en frivillig eller en ansat. Personoplysninger kan være navn, adresse, telefonnummer, mailadresser, fødselsdato eller et billede. Det kan også være oplysninger om helbred, seksuelle forhold, etnisk oprindelse eller fagforeningsmæssigt tilhørsforhold.

Persondataforordningen skelner mellem tre typer personoplysninger

  • Almindelige personoplysninger
  • Følsomme personoplysninger
  • Straffedomme og lovovertrædelser

Typen af personoplysninger har stor betydning for, om og hvordan oplysningerne skal behandles.