Skip to main content

Ophavsret

Ophavsret er en beskyttelsesret, som personer, som frembringer værker, har til at disponere over værket. Et værk kan være musik, video, billede, tegning, software, etc. Der er hverken kvalitative eller kvantitative krav til et værk, og ophavsretten beskytter således også værker, som ikke subjektivt set har kunstnerisk værdi. Ophavsretten beskyttes i Danmark via Lov om ophavsret. Se link nederst.

Beskyttelssestid
Ophavsrettens gyldighedstid – normalt omtalt som beskyttelsestiden – er den tid, et "værk" er beskyttet.
Ophavsretten til et værk varer, indtil 70 år er forløbet efter ophavsmandens dødsår eller efter længstlevendes dødsår.

Citat fra værk I henhold til dansk lov er det tilladt at citere fra et offentliggjort værk, såfremt det sker i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet.
Der er ingen beskreven grænse. Den bunder i konkret vurdering i hvert enkelt situation. Er du i tvivl så spørg ophavspersonen til værket.