Skip to main content

Offentlige ydelser og frivilligt arbejde

Modtager du offentlige ydelser, er der regler du skal være opmærksom på inden du påbegynder frivilligt arbejde.

Offentlige ydelser er f.eks.:

  • Dagpenge
  • Efterløn
  • Kontanthjælp
  • Sygedagpenge
  • Førtidspension
  • Folkepension
  • Fleksjob
  • Ressourceforløb

Er du på offentlige ydelser er det vigtigt at få afklaret om frivilligt arbejde kan betyde noget for ydelserne. Træffer en myndighed en afgørelse på noget der er sket, kan det ikke omgøres, og det kan få stor betydning for den ydelse der udbetales.

Er der eks. tale om dagpenge må der kun udføres 10 timer ugentligt som frivilligt arbejde og er der tale efterløn er der en grænse på 15 timer.

Læs mere om den enkelte ydelse i nedenstående folder, MEN vær opmærksom på at lov ændres, og det vil altid være en god ide at følge op, inden der påtages frivillige  opgaver.

OG så ro på igen - der er masser af muligheder. Også når der er tale om underhold på offentlige ydelser.
ALLE kan være med i den frivillige verden