Skip to main content

Musik i foreningen

Skal der være musik til offentlige arrangementet, kræver det indberetning og afregning hos KODA. Foreninger er offentlige, fordi alle kan melde sig ind, og derfor skal musik i alle afskygninger på motionshold, som baggrundsmusik, live-koncerter, ved film- og TV-visninger indberettes og afregnes til KODA. Velgørende foreninger kan søge om fritagelse.