Skip to main content

Motivation

Hvad er det der binder den frivillige og gør frivillige kommer igen og igen?

Alle frivillige motiveres af noget og det kan være meget forskelligt fra person til person, men er afgørende at have i tankerne, når opgaver fordeles og samarbejde planlægges.

Ifølge bogen ”En Postmoderne Helgen – om motiver til frivillighed” fra 2001 af Ulla Habermann, kan frivillige deles op med nedenstående otte motiver for at deltage i frivilligt arbejde.

Vær opmærksom på at den enkelte frivillige sagtens kan motiveres af flere områder.

Værdier Den frivillige motiveres af uegennyttige værdier, som f.eks. lysten til at hjælpe andre og gøre noget godt for samfundet.
Læring Den frivillige motiveres af at lære noget nyt. Det kan være om sig selv, om andre mennesker eller fagligt.
Identitet  Den frivillige motiveres af at arbejdet er meningsfuldt for vedkommende og oplevelsen af at føle sig nødvendig.
Sociale forventninger Den frivillige motiveres igennem sit netværk eller familie til at engagere sig.
Indflydelse eller magt

Den frivillige motiveres af den status vedkommende får gennem sit engagement, eller de muligheder den frivillige får for at påvirke organisationen, lokalområdet eller politiske processer.

Karriere Den frivillige motiveres af at investere i sine fremtidige jobmuligheder. 
Kammeratskab Den frivillige motiveres af et kammeratligt fællesskab omkring det frivillige arbejde.
Sagen Den frivillige motiveres af at kæmpe for en bestemt sag og skabe gode resultater for organisationen

 

Relaterede emner
Link