Skip to main content

Moms

Momspligt er også aktuelt i en frivillig velgørende og/eller almennyttig forening, der kan være fritaget for skattepligt.
Når foreningen sælger varer eller har indtægter fra arrangementer, som er åbne for offentligheden, kan foreningen være momspligtig, hvis den årlige indtægt fra sådanne aktiviteter overstiger 50.000 kr.