Skip to main content

Møder og mødeformer

Step 1, ER der brug for et møde, eller kan opgaverne løses på anden vis.
Step 2, hvem skal med, og hvorfor. Nice to - need to.
Step 3, ER der skabt plads (fysisk/mentalt) til at alle kan være med og medvirke til dialogen omkring opgaverne for at skabe ejerskab til foreningens indsatser.

Et møde skal forberedes, og det er vigtigt der er sket tanker omkring planlægning, indhold, hvem der skal detage og hvilke emner der skal med.

Under mødet er det vigftigt at der er fokus på dagsorden og at emenr indledes med et oplæg og retning til debatten.
Er der faktuel viden skal det med, således alle på lige fod og med samme viden kan medvirke til en kontruktiv dialog.
Alle skal kunne byde ind med synspunkter og det er vigtigt mødelederen har øje for at alle bidrager og får plads.

Referat er vigtigt og medvirker til at fastholde beslutninger til opfølgning. Læs mere under referat.

Efter mødet er der ting der skal følges op på og inden næste møde er det vigtigt at mødelederen har styr på hvad der blev aftalt og hvad der skal følges op på.

Læs mere i de uddybende foldere der linkes til nederst.