Skip to main content

Medlemsansvarlig

Vigtigste funktion i en forening, og ofte overset.
De fleste foreninger ser det som en opgave for formanden at være der for medlemmerne, men formandens bord er fyldt med mange andre opgaver.
Ved at have en medlemsansvarlig, sættes fokus på medlemmernes velbefindende i foreningen, og dermed også bedre opfølgning på om alle nu ved hvad der sker, hvordan man deltager og dialog med dem der ikke kom, eller er ved at falde fra.

Medlemsansvarligs opgaver

 • Introducerer nye i organisationen.
 • Forestår tilgang af nye og PR for samme.
 • Sikrer alle er orienteret om aktiviteter.
 • Følger op på at deltagerne/medlemmerne har det godt.
 • Følger op på dem der begynder at falde fra.
 • Får en snak med dem der gik og derved viden om hvorfor.
 • Holder styr på kontaktoplysninger med navn, e‐mail og mobil.


Velkomstbrev
Det kan være et enkelt A4-ark, en folder eller et helt lille hæfte.
Det drejer sig om at give oplysninger, og gerne oplysninger der kan findes frem ved behov.
Her i kan beskrives:

 • Medlems ansvarlig og kontakt til samme
 • Bestyrelsen med kontaktoplysninger
 • Instruktører med kontaktoplysninger og holdtider
 • Kort om foreningen
 • En oversigt over aktiviteter og mødedage
 • Hvordan sker tilmelding til aktiviteter mm.
 • Forventninger fra foreningen til medlemmerne
 • Kontingent


HUSK, selvfølgeligheder for dig og medlemmerne er en helt ny verden for det nye medlem.

Se filmen nedenunder, som viser det nye medlem møde op i foreningen i to situationer.

 1. En hvor der er en udpeget medlemsansvarlig til at tage imod.
 2. En hvor der ingen er.

I videoen er det Hassan, der møder op, men det kunne lige så godt være Jens eller Lone.