Skip to main content

Mangfoldighed i foreningen

ALLE kan noget - det er blot et spørgsmål om at tage imod.

  • Studerende/unge, kommer med et frisk ungt pust med skæve tanker, og savner noget til CV i kommende jobsøgning.
  • Nydanskere, har resurser og ind imellem store kvalifikationer der kan gavne foreningens virke, savner netværk og noget til CV i kommende jobsøgning.
  • Udvekslingsstuderende, kommer med verden udefra med andre måder at se tingene på, har gode resurser med, på trods af kort ophold i Danamrk, og forenignen kan sende den danske foreningsmodel med ud i verden.
  • Personer med lavt selvværd og kronisk syge, savner fællesskaber, kan til tider meget, vil gerne og foreningen kan være det rum der giver ansvar og bygger selværd op.
  • Handicappede og personer med funktionsnedsættelse, er ganske almindelige mennesker der blot har en grænse mere end andre. De vil gerne kan meget og savner at få lov at være med.
  • Ensomme, har brug for at være sammen, glædes over at få ansvar og vise hvad de kan.


Alle kan noget

  • Giv plads
  • Tag imod

Foreningen får ekstra hænder, og personer kan være med, bygge selværd ogdet den enkelte person kan byde ind med.