Skip to main content

Lov og jura i foreningen

Der er ingen foreningslovgivning!
Dog er der lovområder og domspraksis, der giver retvisning af hvor en afgørelse vil falde, såfremt foreningen, eller medlemmer går til domstolene i en konflikt.

Ukendskab til loven er ingen undskyldning.
At mene og tro er ikke elementer der er aktuelle.
Sund fornuft er et godt afsæt, men selv sund fornuft kan være et spørgsmål om holdninger.

Foreningens vedtægter er den bærende lov for foreningen
Det er i fredstid, det skal sikres at vedtægterne rummer retningslinjer for uenigheder:

  • Indkaldelse og afvikling af generalforsamling
  • Stemmeret og stemmefordeling
  • Fuldmagter og brugen ved afstemninger
  • Eksklusion
  • Opløsning af foreningen


Her under er link, dels til lovsamlingen og dels til sider, hvor advokater kan give svar på spørgsmål.
Ellers er der den gratis advokatrådgivning, som også findes her i kommunen. Den finder du i Socialvejviseren, via indsatte link nedenunder.

Frivilligcenteret tager gerne en dialog med repræsentanter for foreningen, når uenigheder skal løses, men det bliver ikke som part i sagen. Frivilligcenteret vil alene stå som rådgiver og mediator mellem parterne, såfremt der er vilje til at ville bøje af mod hinanden og finde sammen.