Skip to main content

Indeksregulering

Nettoprisindekset belyser forbrugerprisudviklingen friholdt for ændringer i afgifter og tilskud. Nettoprisindekset opgøres på grundlag af de faktiske forbrugerpriser så vidt muligt fratrukket indirekte skatter, dvs. moms og varetilknyttede afgifter, og tillagt tilskud til generel nedsættelse af prisen. Datagrundlaget er det samme som for forbrugerprisindekset og den eneste forskel mellem nettoprisindekset og forbrugerprisindekset er korrektionen for afgifter samt tilskud i priser og vægte i nettoprisindekset.

 

Beregning

  1. Værdiafsæt
  2. Index, tidspunkt for start værdisættelse
  3. Index, tidspunkt for værdisættelse i nu'et

a*c/b= ny værdi reguleret efter indestal.