Skip to main content

Generalforsamling

En generalforsamling er foreningens øverste myndighed, og afholdes årligt efter vedtægternes beskrivelse.
På generalforsamlingen gøres status for året der gik, og klar til det nye år med

  • Formandens/bestyrelsens beretning.
  • Aktivitetsplan for kommende år.
  • Forslag fra alle.
  • Regnskab til godkendelse.
  • Budget til orientering.
  • Valg til bestyrelsen og suppleanter.
  • Valg af revisor/billagskontrollant.


Vedtægterne
Vedtægterne sætter retningslinjer for indkaldelse, dagsorden, afstemninger med mere.
Det er vigtigt hele bestyrelsen er du’s med vedtægterne op til generalforsamlingen.
Følges vedtægterne ikke for indkaldelse og afvikling af generalforsamlingen kan et enkelt medlem forlange generalforsamlingen for værende ugyldig.

Relaterede emner

Yderligere viden
Folderen "Generalforsamling en vejledning", forklarer stepvis gennemførelse af generalforsamling og de opgaver der er tilknyttet.
Dirigentens rolle kan læses i de to foldere fra CFSA.

Link