Skip to main content

Fundraising

Har du ikke arbejdet med det før, så start med mindre projekter. Eks. ansøgning om 5-50.000,- til materialer. Det giver både læring, og sætter ikke så store krav til arbejdet.
Du kan se eksempler på puljer/fonde under link nederst.

Fonde og puljers formål
Fonde og puljer har en hensigt med at yde støtte til bestemte projekter. For det meste kan man læse om deres hensigter, eller formål med fonden eller puljen, i fondens fundats eller i puljens formålsparagraf.
Er der tvivl, så tøv ikke med en kontakt til fonden og få en dialog omkring mulighederne for samarbejde og hvilke elementer, der især vil blive lagt vægt på i forbindelse med et samarbejde. Det vil også give grundlag for arbejder med ansøgningen. Jo større beløb der søges efter jo mere forarbejde skal der placeres i det, og her vil rette viden være uvurderlig.

Samarbejdet
Når fonde giver en donation er det vigtigt at fremhæve dem i forbindelse med arbejdet med projektet. Både under og efter.
Det er forskelligt fra fond til fond, hvordan samarbejdet skal foregår. Pengene kan komme på en gang, årligt, ved afelvering af udgiftsbilag eller når projekt afviklingen er godkendt. For sidste kategori er det vigtigt at der er nogen på foreningens side der har kendskab til arbejdet med fonde, da en afvisning kan betyde, at foreningen står med en regning, som ikke kan betales.
Efter afsluttet projekt kræver de fleste en afrapportering for projektet, og der vil normalt være en procedure for denne afrapportering.
Regnskab skal normalt også afleveres efter projektperioden, og det er ikke unormalt med store udbetalinger at der følger krav om revisor, og ofte statsautoriseret. Så husk at denne post skal med i det ansøgte beløb.
Er du i tvivl så spørg. Lad være at tage noget for givet. Det kan koste dyrt at tage fejl.

Samarbejdspartnere
Puljer og fonde kan have krav om samarbejde på tværs af foreninger, offentlige instanser mm.
Vær opmærksom på disse krav, og skab forud for en ansøgning aftaler om samarbejde, således det er forberedt.
I nogle situationer kan der være krav om skriftlige aftaler.

Projektbeskrivelse
Der kan være krav om beskrivelse i bestemte skabeloner, men forud for et projekt er det en god ide at få styr på hvad det er man vil. Det gør det også nemmere at gå på jagt efter den rigtige samarbejdspartner imellem de mange fonde.
Her er hvad der skal med, når et projekt beskrives
Læs mere i folderen fra CFSA, link nederst.

 • Titel
 • Resume
 • Ansøger & kontaktperson
 • Baggrund og relevans
 • Målgruppe
 • Formål
 • Indhold, metoder og aktiviteter
 • Evaluering
 • Dokumentation
 • Succeskritterier
 • Organisation og samarbejdspartnere
 • Tids- og opgaveplan
 • Budget og finansiering
 • Formidling og kommunikationsplan
 • Forankring, videreførelse vedligehold
 • Bilag

Det bemærkes at langt mindre kan gøre det, når der søges eks. kr. 15.000,- i en lokal fond, til nyt materiel i foreningen.

Frivilligcenteret
Dialog koster ingenting, og vi tager gerne en sparring om opgaven, og giver råd til hvordan I kommer videre.
Samarbejdspartner gennem projektet, hvor der skal løftes opgaver som:

 • Udvikling af arbejdsgange, metoder etc. gennem projektet.
 • Opsamling af dokumentation.
 • Styring af økonomien og betaling af regninger.
 • Afrapportering
 • Kommunikation med fonden.

Alt sammen noget, der kan søges økonomi til gennem projektansøgningen.