Skip to main content

Frivillig

Frivillig En frivillig er en person, der gør noget aktivt til gavn for personer uden for vedkommendes egen familie og vennekreds, uden økonomisk vinding og uden nogen former for tvang.
Frivillige kan virke både organiseret i forening, gruppe eller individuel.

Frivillig i offentlig regi
Refererer direkte til en offentlig ansat/lønnet. Frivillig er ikke formelt organiserede i en forening/netværk i juridisk forstand med CVR nummer, nem konto og vedtægter.

Frivillig i forenings-/ netværk
Frivillige er formelt organiserede i juridisk forstand med CVR nummer, nem konto og vedtægter/retningslinjer.
Frivillige kan også være samlet i en selvorganiseret gruppe med en fælles koordinator.