Skip to main content

Forventningsafstemning med kommune og offentlige myndigheder

Erfaringsmæssigt er det vigtigt at alle parter i et samarbejde er fuldt afklarede om, hvad de går ind til, som et godt og solidt grundlag for udviklingen af samarbejdet.

 

Følgende er vigtigt at få afklaret:

  • Formål med samarbejdet
  • Målgruppen for samarbejdet
  • Roller og opgavefordeling
  • Behov for kompetenceudvikling
  • Samarbejdet i hverdagen
  • Skriftlig, eller blot en aftale
  • Hvornår tages samarbejdet op til revidering