Skip to main content

Forsikringer

Forsikringsspørgsmål kan være ret komplicerede, og her gives derfor kun en generel beskrivelse af regler på området.
Under link nederst er der en række foldere, der kan tages afsæt i.

Forsikring af frivillige
Det er blevet lovmæssigt i orden at kommuner tegner forsikring for de frivillige, men Mariagerfjord Kommune har ikke valgt den løsning her i 2020.
Nogle landsorganisationer, som eks. Ældresagen har tegnet forsikring på deres frivillige, men igen vær opmærksom på at det ikke er en selvfølge til at alt dækkes.
Læs mere i folderne nederst.

Private forsikringer og opmærksomhed
  • Indboforsikringen har en ansvarsforsikring der dækker såfremt du forvolder skade på andres ting. Normalt vil den ikke dække hvis du er inviteret (gæstebudsskader), hvilket kan give komplikationer i dit frivillige virke.
  • Bilens ansvarforsikring dækker skader du forvolder med din bil, og der er lovmæssig krav til at ansvarsforsikringen skal indeholde passagerforsikring.
  • Ulykkesforsikring dækker personskade på dig selv, men husk der skal være tegnet fuld tid og ikke kun fritid, da dit frivillige virke kan blive betragtet som "arbejde". Der ud over kan der ligge en øvre aldersgrænse i en ulykkeforsikring.
  • Pensionsordning kan indeholde erstatningsregler for tabt arbejdsfortjeneste ved længerevarende sygdom, og den ser ikke forskel på hvordan dit sygeforhold opstår.