Skip to main content

Forretningsorden

Forretningsorden er bestyrelsens aftale om samarbejde omkring daglig ledelse af foreningen.
Det er ikke en bestemmelse, men alene en aftale for og af den siddende bestyrelse, og kan til enhver tid ændres af samme. Derfor kan en forretningsorden heller ikke tilsidesætte vedtægterne, som er rammerne for bestyrelsen, nedsat af generalforsamlingen.
Forretningsordenen indeholder aftaler bestyrelsen imellem hvor det ikke direkte fremgår af vedtægterne, og det er her det enkelte bestyrelsesmedlem giver til kende, hvad der findes rigtigt i daglig virke.
Jo større en forening er jo mere aktuel vil en forretningsorden blive.