Skip to main content

Forening

En forening er en gruppe af personer, som organiserer sig omkring en bestemt aktivitet og på forhånd har aftalt nogle spilleregler, så foreningen på demokratisk vis kan tage fælles beslutninger. Overordnede regler afgøres typisk på en årlig generalforsamling, hvor foreningens medlemmer kan gøre deres indflydelse gældende.

Foreningsfrihed
I Danmark er der ret til at danne forening og forsamle sig. Grundloven fastsætter i § 78, at borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed.

En forening skal have

 • Et fælles formål, som er grundlaget for foreningen.
 • Et sæt vedtægter, som indeholder nogle fastlagte regler for foreningen.
 • En ledelse (bestyrelsen), der kan handle på foreningens vegne.
 • En generalforsamling, som er øverste myndighed for foreningen.

Forening eller selvorganiseret gruppe.
Om det skal være en forening med formelle retningslinjer eller en selvorganiseret gruppe, se link nedenunder,  er de to veje for frivillig organisering.
Det er absolut at anbefale at lave et fællesskab som en forening, der giver afsæt i vedtægter og formelle retningslinjer for samvær. Særligt hvis frivillige står over for uenigheder, kan det være særligt svært i en selvorganiseret gruppe, hvor foreningen i vedtægterne har taget højde for håndtering af uenigheder.

Opret en forening
Se mere under link nederst.

 • Hvilket formål skal foreningen arbejde med?
 • Er der potentiale for medlemmer?
 • Er der emner til en bestyrelse - min. 3?
 • Vedtægter udformes, evt. ud fra standardvedtægter.
 • Stiftende generalforsamling afvikles, og bestyrelse vælges.
 • Opret CVR nr. til foreningen.
 • Opret NEMID til foreningen.
 • Tilret/opsæt e-boks, som er gjort klar ved oprettelse af CVR nr.

Folkeoplysende forening
En folkeoplysende forening er en forening, der enten tilbyder folkeoplysende voksenundervisning (f.eks. en aftenskole) eller en forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde (f.eks. en idrætsforening). Her er aktiviteterne for medlemmerne i et forpligtende fællesskab, hvor det frivillige arbejde og engagement er bærende.