Skip to main content

Faktura

En faktura er et dokument, der specificerer og opkræver betaling for de varer eller ydelser, som er aftalt mellem leverandør og kunde. En faktura oplyser om antal, priser og betalingsbetingelser.

Krav til en faktura
Der er visse lovkrav til en faktura, som skal overholdes. Først og fremmest skal fakturanummerserien være fortløbende, for at sikre at der ikke lige pludselig mangler en faktura eller foregår snyd i virksomhed/forening.

Fakturaen skal indeholde

  • Udstedelsedato
  • Dato for levering/afslutning af vare/ydelse, såfremt den er forskellig fra udstedelsesdato
  • Fakturanummer, der skal være fortløbende, der bygger på én eller flere serier.
  • Sælgers navn, adresse og CVR-nr.
  • Købers navn og adresse
  • Varens/ydelsens art, mængde og pris
  • Momsbeløbets størrelse, og gældende momssats (Giver ret til at fratrække moms)