Skip to main content

Eksklusion af medlemmer

Kan foreningen smide medlemmer ud, eller nægte optagelse af personer?
JA, naturligvis. Det er foreningens medlemmer, der samlet afgør, hvem der kan være medlem, og hvem der ønskes optaget i foreningen.

MEN, eksklusion bør absolut være sidste vej, og det vil naturligvis være en god ide at have praksis for dette, således signalet over for andre er klar og entydigt.

Formål i vedtægterne
Beskriver hvilket område foreningens virke skal omfatte, og derved sættes også grænse for hvem der kan optages.
Eks. "Foreningens formål er at skabe sammenhold mellem borgere i x-by". Her giver det ikke meget mening at personer langt fra X-by er medlem.

Vedtægterne generelt

  • Kan beskrive hvornår kontingent skal være betalt
  • Kan beskrive hvordan medlemmer agerer i foreningen
  • Kan beskrive hvordan medlemmer ekskluderes


Eksklusion i handling
Det er normalt bestyrelsen der træffer afgørelse af eksklusion. Selv om vedtægterne ikke siger noget herom, er der domspraksis for at et ekskluderet medlem kan forlange at få sagen bragt op på generalforsamlingen, hvilket også vil være god tone over for medlemmerne. Samtidig bringes ansvaret over på generalforsamlingen, og ikke kun på bestyrelsen.

Her ud over har et medlem, der ikke er tilfreds med en eksklusion, krav på at få en domstols ord for, om eksklusionen er sket i overensstemmelse med foreningens vedtægter og gældende domspraksis.

En eksklusion skal være saglig, rimeligt begrundet og proportional. Saglighedskravet indebærer, at en eksklusion – hvis den ikke er det - kan tilsidesættes som ugyldig, også selvom en generalforsamling har tiltrådt bestyrelsens beslutning.

Hvis klare regler er brudt, er bedømmelsen ikke altid vanskelig. Hvis der er tale om eksklusion på grund af adfærd, så er det mere kompliceret. Her stiller domstolene krav om, at det skal være ret klart hvor grænserne går, før eksklusion kan ske.

Vær opmærksom på at netop værdier i foreningen kan betyde at tolkning omkring en eksklusion skærpes.
Modsat vil der ikke være meget i at bringe en sag for en domstol, hvor foreningen ikke har de store værdier og den store betydning i samfundet omkring det at være medlem.