Skip to main content

Crowdfunding

Crowdfunding er at rejse penge til et projekt, ved at indsamle både store og små bidrag fra en større gruppe bidragydere. Typisk via en crowdfundingplatform på internettet.

Når indsamlingen lægger online på denne måde, vil de sociale medier kunne bruges til, at skabe opmærksomhed omkring projektet. Det er nemlig op til foreningen, at skabe opmærksomhed omkring projektet og markedsføre muligheden for folk til at gå ind og støtte projektet.

Ved at bruge en crowdfunding platform, er der ikke besvær med at styre indsamlingen, og refusion såfremt projektet ikke bliver til noget. Platformen vil også forestå refusion af midlerne, såfremt det økonomiske mål ikke nås.
Læs mere på de platforme, der er link til nederst.

Sådan fungerer det
Beskriv projektet, og opret det på en crowdfunding platform.
Det er især vigtigt at beskrive hvor mange penge der er brug for, og hvilken tidsramme projektet skal afvikles under. Se længere nede for "Beskrivelse af projektet"
Her efter annonceres projektet på sociale medier med mere, og fundere, som de kaldes, kan nu donere større eller mindre beløb til projektet.
Typisk vil den valgte platform koste en vis procentdel til provision, så husk at det skal med i budgettet.

Markedsføring
Ved crowdfunding skal der laves en del markedsføring, for at ramme funderne, og en del af markedsføringen kan placeres i projektet ved at give noget tilbage til funderne.
Der skal fortælles vidt og bredt omkring projektet, og jo bedre det er beskrevet/forklaret, jo nemmere har funderne ved at forholde sig til om det er noget de vil støtte op omkring.
Brug de sociale medier, som Facebook, Twitter, Google+, Instagram, Youtube m.fl.
Brug hjemmesiden og skriv nyhedsbreve omkring projeket.
Brug billeder, og især videoer, som begge snildt laves med en moderne smartphone.

Incitamenter
Spørgsmålet der vendes i hovedet af en mulig funder vil altid være; "Hvad får jeg ud af det?"
Her er incitamenttrappen vigtigt at have med. Den kan medvirke til at åbne døren, og mmåske også med til lige at give lidt ekstra.

For den private der donnerer, kan det være

 • Sagen er in og lige det jeg gerne vil med verden.
 • Jeg får lov at følge udviklingen på sidelinien.
 • Jeg får mulighed for at deltage i noget af projektet.
 • Jeg får et produkt selv, når det er færdig. Altså køb på forhånd.


For virksomheden kan det være

 • Der ligger et CSR (Coorporative Social Responce) produkt i det.
 • Der ligger en reklameværdi i det gennem materialer mm.
 • Der ligger adgang for ekstraordninær reklame gennem produktet.
 • Der ligger adgang til produktet, når det er færdigt.

Incitamenterne opstilles i en trappe, med forskellige beløb på hvert trin, og prisforskellen skal naturligt modsvare den response der tilbydes.

Beskrivelse af projektet
Beskriv så andre kan forstå og får en "Wow" oplevelse, og du har en funder.

I en beskrivelse skal der min. indgå følgende

 • Titel
 • Beløbsramme
 • Formål
 • Incitament trappe
 • Opgaveplan over hvem der tager ansvar for hvad under projektet.
 • Video #1 #2 #3......#jo-flere-jo-bedre.
 • Plan for brug af de sociale medier.
 • Plan for PR i forhold til mail, presse mm.

Kan projektet iscenesættes således andre får lyst til at fortælle om det, er der ekstra reklame på vej.