Skip to main content

Børneattest

En børneattest er en særlig straffeattest, som indeholder oplysninger om seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år. Loven påbyder foreninger at indhente børneattest, når der indgås aftale med frivillige eller ansatte, som:

  • Vil få direkte kontakt med børn under 15 år
  • Færdes fast blandt børn og unge under 15 år og har mulighed for at være i direkte kontakt med dem.


Sådan indhentes en børneattest
Personen kan ikke selv bestille en børneattest på sig selv. Det gør den organisation der sker tilknytning til.
Når en børneattest bestilles, skal der bruges navn og fulde CPR nr.
Foreningen identificerer sig med NemID, og påfører årsag til bestilling.
PErsonen bliver via e-boks bedt om samtykke, og børneattest bliver ikke udstedt før det er givet.
Er personen ikke tilmeldt digital post, kan der stadig hentes børneattest. Det sker med underskrevet papirblanket.

Erklæringen på børneattesten bliver af politiet sendt til den forening, derr har rekvireret den, via digital post.