Skip to main content

Billeder

Offentliggørelse af billeder kan ikke bare gøres uden omtanke. Der er både lovgivning, domme og moral at tage hensyn til.
Som afsæt er det altid en god ide med omtanke og god moral omkring andre mennesker, når der bruges billeder.

Loven
Der findes ingen specifikke regler i persondataloven om offentliggørelse af billeder på internet uden samtykke. En række konkrete sager giver dog et godt fingerpeg af hvad der er i orden.

Situationsbilleder
Defineres som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Det kunne f.eks. være gæster til en rockkoncert, legende børn i en skolegård eller besøgende i en zoologisk have. Udgangspunktet er, at situationsbilleder som regel kan offentliggøres uden samtykke, under hensyntagen til karakteren af billedet, herunder den sammenhæng, hvori billedet optræder og formålet med offentliggørelsen. Det afgørende kriterium er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, f.eks. i markedsførings eller andet kommercielt øjemed. Billederne skal således være harmløse.

Eksempler på situationsbilleder der som udgangspunkt kan offentliggøres uden samtykke

  • Billeder optaget under en foredrag
  • Billeder optaget af unges ophold på en skole
  • Billeder optaget af ældre der spiller pentanque

Billeder kan dog være af en sådan beskaffenhed, at det må antages at virke krænkende for de afbildede. Dette kunne f.eks. være hvis to genkendelige personer afbildes i intime situationer.
En indsigelse mod et offentliggjort billede vil kunne bevirke, at billedet skal fjernes.

Følgende situationsbilleder vil normalt ikke kunne offentliggøres uden samtykke

  • Billeder optaget af ansatte på arbejde
  • Billeder af kunder i en forretning, i banken, på posthuset m.v.
  • Besøgende på en bar, natklub, diskotek eller lignende


Portrætbilleder
Som altovervejende udgangspunkt kræver det et samtykke at offentliggøre portrætbilleder.
Portrætbilleder kan både være enkeltpersoner, billeder med flere personer og gruppebilleder som eks. klassebilleder.

Persondataloven
Omhandler oplysninger om personers private forhold, som med rimelighed kan forlanges unddraget offentligheden, og beskriver retningslinier for enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Datatilsynet
Datatilsynet er den statslige myndighed, der fører tilsyn med persondataloven.
På deres hjemmeside under "Emner" findes link til konkrete områder.