Skip to main content

Billagskontrollant

Bilagskontrolanten er generalforsamlingnes tillidsrepræsentant i forhold til økonomi.
For de fleste foreninger er der sjældent noget krav om at regnskabet skal revideres, men mange foreninger har valgt i sine vedtægter at have en revisor, således at der dog kan være en form for generalforsamlingsvalgt kontrol med bestyrelsens økonomiforvaltning.

Selv om der er valgt en revisor, så er det meget sjældent at der udføres egentlig revision. I stedet foretages en bilags gennemgang og en kontrol af at pengene er til stede på datoen for regnskabsårets udløb.

Dette har medført, at revisoren mange steder i stedet er betegnet bilagskontrollant. Der findes ikke nogen decideret vejledning for hvad bilagskontrollanten skal lave, men vigtiigt er det dog at denne ved sin underskift på sin koltrol af regnskabet tilkendegiver, hvad det er han/hun har gjort.

Eksempel på tekst
Bilag er gennemgået stikprøvevis med kontrol i forhold til udgiftsposter. Kassebeholdning er efterkontrolleret i forhold til regnskabet.
Kontrollen giver ikke anledning til bemærkning.

Relaterede emner