Skip to main content

Bestyrelsen - skiftedag

Skiftedag, hvor bestyrelsesmedlememr går, og nye kommer til er ikke altid bare lige.

Forretningsorden
Papiret hvor aftaler for samarbejdet nedfældes skal gennemgås med åbent sind, så alle kan byde ind.

Bestyrelsens roller fordeles
Og opgaver for de enekelte sættes på plads. Her særlig fokus omkring formand og kasserer.
Det kan her også være en god ide at afdække de kompetencer bestyrelsesmedlemmerne kommer med, hvilket giver overblik over hvem der kan løfte hvad.

Det formelle
Der er et hav af opgaver med rettelser af oplysninger, og her er blot nogle af dem, der skal være opmærksomhed på. 

  • E-boks, mht. tlf. og e-mail der skal sendes besked til om indgået post, sættes typisk til kasserer.
  • CVR nummer med kontaktoplysninger, sættes typisk til formand.
  • MitID med rettigheder på vegne af foreningen, typisk for formand og kasserer.
    Vær opmærksom på at administrator IKKE må slettes, før der er sat en ny på.
  • E-mail, hvor det anbefales at have en forenings e-mail, så der her alene skal rettes hvem mail skal videresendes til. Se link nedenunder.
  • Facebook, og andre sociale medier, hvor kontaktoplysninger skal på plads og der skal sikres fortsat adgang i bestyrelsen.
  • Organisationer, I er medlem af. Her under hvis I står opført i Foreningsguiden