Skip to main content

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø kan også have betydning for ulønnede frivillige, og drøftelse af arbejdsmiljø er altid vejen til et godt klima i foreningen.
Derfor anbefales det, at foreningen – og gerne i bestyrelsen - løbende forholder sig til og drøfter, hvordan et godt, sikkert og sundt arbejdsmiljø sikres, her også værende i overensstemmelse med lovgivningen. Det vil uden tvivl styrke trivslen blandt jeres frivillige og ansatte medarbejdere.

Arbejdsmiljøloven gælder også frivilligt arbejde
Selv foreninger med ulønnede frivillige skal være opmærksom på loven.
Som alt andet arbejde er frivilligt arbejde underlagt sammen krav som en arbejdsplads. Eks. indretning af arbejdssted, arbejdets udførelse og tekniske hjælpemidler.

Fritaget for APV og AMO
Frivilligt arbejde, der har karakter af fritidsaktiviteter, og som udføres for almennyttige foreninger, eks. sociale foreninger, idrætsforeninger, kulturelle foreninger, boligforeninger mv., er fritaget fra kravet om at udarbejde en skriftlig APV og kravet om at organisere arbejdsmiljøarbejdet i en formel arbejdsmiljøorganisation (AMO).
Fritagelsen hænger på at:

  • Foreningen lever op til definitionen "almennyttig".
  • Det frivillige arbejde har karakter af fritidsaktivitet.

Selvom foreningen er fritaget for kravene, har I stadig pligt til at tilrettelægge det frivillige arbejde i foreningen sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt, men der er ikke krav om at skrive det ned eller involvere de frivillige.

APV, arbejdspladsvurdering
Som udgangspunkt skal alle arbejdspladser - også foreninger og frivillige organisationer med lønnede eller ulønnede ansatte - udarbejde en skriftlig APV. Se dog undtagelse ovenover.
Der er link til vejledninger nederst.