Skip to main content

V

Valsgaard Borgerforening

Borgerforening, Valsgaard er en forening der prøver på at skabe glæde, og lave nogle ting for byens borgere  som de kan samles om.

Valsgaard Omsorgsklub

Socialt samvær for ældre og pensionister.

Vebbestrup 4H

Hos Vebbestrup 4H kan familiens yngste få masser af lærerige oplevelser med både dyr, mad og hele familien.

Vebbestrup Omsorgsklub

Socialt samvær blandt medlemmer af Pensionistforeningen.

Veddum Landsbylaug

Foreningens formål er at bevare og udbygge Veddums bedste traditioner og virke for samarbejdet mellem personer, foreninger og institutioner samt virke som talerør over for myndighederne.

Veterancafe, Mariagerfjord

Veterancafe er et mødested for tidligere udsendte soldater, politibetjente, sygeplejersker, læger m.fl. i international tjeneste.

Visborg Husflidsforening

Vi er en Husflidsforening som arrangerer kurser for voksne, under folkeoplysningsloven.

Visborg Omsorgsklub

Omsorgsklubben tilbyder socialt for ældre og pensionister.

Vive Idrætsforening

Vive Idrætsforening

Værested Fjordgade

Støttecenter for sindslidende - et tilbud fra Mariagerfjord Kommune
Tilbyder målgruppen omsorg og mulighed for at deltage i et socialt rummeligt fællesskab samt forskellige aktiviteter.

Værestedet Bazen

Værestedet Bazen er et tilbud for borgere med en socialpsykiatrisk udfordring.