Skip to main content

#

Ældre hjælper Ældre

Ældre hjælper ældre tilbyder højtlæsning, aflastning m.m.

Ældre Sagen Arden

Ældre Sagen er medlemsorienteret – det vil sige, at vi lytter til vores medlemmers ønsker og behov og tilpasser vores tilbud og indsats derefter.

Ældre Sagen Hadsund

Ældre Sagen er medlemsorienteret – det vil sige, at vi lytter til vores medlemmers ønsker og behov og tilpasser vores tilbud og indsats derefter.

Ældre Sagen Hobro

Ældre Sagen er medlemsorienteret – det vil sige, at vi lytter til vores medlemmers ønsker og behov og tilpasser vores tilbud og indsats derefter.

Ældre Sagen Mariager

Ældre Sagen er medlemsorienteret – det vil sige, at vi lytter til vores medlemmers ønsker og behov og tilpasser vores tilbud og indsats derefter.

Øster Hurup Aktivitetsklub

Aktiviteter for ældre i Multihuset.

Øster Hurup Bådklub

Klubbens formål er at fremme sejlsport samt samle interesserede i en forening, med den hensigt at skabe så gode forhold som muligt.

 

Øster Hurup Borgerforening

Borgerforening, Øster- Hurrup.

Øster Hurup lokalhistoriske forening

Tager vare på lokalt arkivmateriale: Indsamler, registrerer og opbevarer samt formidler historisk kildemateriale, der på forskellig vis kan oplyse om områdets og dets beboeres virksomhed i fortid og nutid.