Hobro Krisecenter

Hobro Krisecenter er et lille center, som tilbyder midlertidigt ophold til voldsramte kvinder og deres medfølgende børn.  På et krisecenter kan man søge sikkerhed og tryghed – og de primære opgaver er at yde omsorg og støtte, samt at hjælpe kvinderne videre til et liv uden vold. Vi arbejder med at støtte kvinderne i at lære at sige fra og sætte grænser, og med at bearbejde den vold de har været udsat for, og vi hjælper kvinderne og deres børn til at genetablere sig i et liv, uden nogen former for vold. Vi modtager kvinder fra hele landet, og vi har ofte kvinder fra flere forskellige kulturer indskrevet på samme tid.

Der er i alt plads til 4 kvinder og 6 børn i krisecenteret.

I Krisecenteret arbejder der både lønnet personale og frivillige og alle indgår som en naturlig del af stedets opgaveløsning. Både som frivillig og som medarbejder på Krisecenteret opnår man et stort kendskab til andre kulturer og hermed også forskellige former for kulturelle problemstillinger og anderledes måder at tackle livets udfordringer på. Det betyder, at man som en del af Hobro Krisecenter naturligt får et bredt og åbent perspektiv på verden. Hobro Krisecenter er et center som altid er foranderligt, hvilket dels skyldes de forskellige kvinder, som bor midlertidigt hos os, men også for fordi vi hele tiden arbejder på at gøre det bedste vi kan, for at sende kvinderne bedst muligt videre i livet, hvilket ofte kræver forskellige løsninger fra kvinde til kvinde.

Såvel frivillige som personale i Hobro Krisecenter varetager forskellige slags opgaver, bl.a. med at skabe en god stemning i huset, deltage i forskellige typer af praktiske opgaver i huset, støtte kvinderne i madlavning, oprydning osv., lave forskellige aktiviteter med husets børn, varetage aktiviteter ud af huset sammen med kvinder og børn, passe telefon og dørklokke, small-talke med kvinderne og lytte til deres historier, se TV og i det hele taget være til rådighed for husets kvinder. Der planlægges altid med en grundig oplæring i vores sikkerhedsprocedurer når man starter som ny – dette uanset om man starter som frivillig eller som ansat personale.

Hobro Krisecenter har, i de 25 år centeret har eksisteret, altid haft frivillige tilknyttet, og de frivillige har stor betydning for centeret, for kvinderne og børnene dér og for stedets identitet. Frivilligt arbejde er ulønnet arbejde, men Krisecentret er en spændende ”arbejdsplads”, som tilbyder den enkelte mulighed for at blive en del af et stærkt fællesskab og gode muligheder for personlig udvikling. Der er rig mulighed for deltagelse i forskellige aktiviteter for både frivillige og personale flere gange om året, og der er også mulighed for at møde såvel andre frivillige som medarbejdere fra andre krisecentre i Nordjylland.

Adresse

  • Banegårdsvej 33 9500 Hobro

Kontakt

  • Heidi Kløve
  • Tlf. 9711 5550 Mob.3046 2421
  • Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Find os her