Ældre Sagen Mariagerfjord

Mariagerfjord er den overordnede forening over de 4 områder Arden, Mariager, Hadsund og Hobro i Mariagerfjord Kommune.

Social-humanitære tilbud

  • Besøgsvenner.
  • Motionsvenner.
  • Demensaflastning.
  • Vågetjeneste.
  • Telefonstjerne.
  • Bisidder/ledsager.


Vågetjenesten består af modne kvinder og mænd, som tilbyder at sidde hos døende, der ellers ville være alene, samt aflastning af pårørende, både på plejecentre og i private hjem.