Ældre Sagen Mariager

Ældre Sagen Mariager er en lokalafdeling af den landsdækkende, almennyttige organisation Ældre Sagen, som er uafhængig af partipolitik, religion og etniske forhold. Vi arbejder for, at alle voksne – uanset alder – skal have retten til at bestemme over egen tilværelse, have et meningsfuldt liv og mulighed for at deltage aktivt i samfundet.

Social-humanitære tilbud 
Bisidder- og ledsagerfunktion for ældre i eget hjem samt på plejecentret Fjordvang.

Bankospil onsdag eftermiddag kl. 14 og fredagscafé fredag eftermiddag kl. 14. Hveranden lørdag eftermiddag GO´Lørdag kl.14.30-16, et par timers hyggeligt samvær for centrets beboere og hjemmeboende borgere fra byen.