Støttegrupper & selvhjælp

Selvhjælp i grupper om konkrete problemstillinger

Angst & depression - Lær at tackle angst og depression, Kurser Mariagerfjord Kommune

Kurset LÆR AT TACKLE angst og depression er for mennesker med symptomer på angst og/eller depression.

Angst & depression - Lær at tackle angst og depression. Kurser for UNGE, Mariagerfjord kommune

Er du tit nedtrykt, bekymret eller nervøs? Forhindrer forstyrrende tanker dig i at sove? Har du svært ved at passe skole eller arbejde?

Blå Kors Rold Skov, Arden

Blå Kors Rold Skov er et bo- og behandlingstilbud, som behandler voksne med alkoholmisbrug. Her bor også mennesker, som har haft et langvarigt alkoholmisbrug. Blå Kors Rold Skov har desuden en afdeling for hjemløse.

Bydelsmødre

Bydelsmødre bringer håb og forandring i kvinders liv. Vores formål er at støtte isolerede kvinder.

Harald Blåtand Klub

Et mødested for mænd, og kun mænd, hvor der drøftes det mænd har brug for.

Hjerneskadeforeningen Himmerland

Hjerneskadeforeningen arbejder for, at mennesker med pludseligt opståede hjerneskader, og deres pårørende, får den bedst mulige sociale støtte. Genoptræning, hjælpemidler, forebyggende arbejde.

Kroniske smerter - Lær at tackle kroniske smerter, Kursus Mariagerfjord Kommune

Lær at håndtere dine kroniske smerter.
Kurset er for dig, der har kroniske eller langvarige smerter.

Kvisten, Mariagerfjord

Kvisten er en organisation, der laver frivilligt socialt arbejde for personer, der har været udsat for seksuelle overgreb, og deres pårørende. Vi tilbyder individuelle gruppeterapi, individuelle terapiforløb, parterapi, samt foredrag og temadage.

Lær at tackle kronisk sygdom, kurser, Mariagerfjord

Mariagerfjord Kommune afholder løbende patientuddannelserne "Lær at tackle kronisk sygdom" og "Lær at tackle kroniske smerter". Samt afholder kurser for kroniske smertepatienter. 

Parkinson Klub Mariagerfjord, for parkinsonsramte og deres pårørende

Klub med cafe for parkinsonsramte og deres pårørende

Pårørende gruppe Demens

Støttegruppe til alle pårørende omkring mennesker med demens

Skovgårdens Venner, Hadsund

Skovgården Venner er en støtteforening, der er stiftet af de frivillige Husvenner, der er tilknyttet Dagcentret på Plejecenter Skovgården.

Sorggruppe - Børn unge dødsfald i nær familie, Hadsund

For børn og unge, med mulighed for at dele deres oplevelser med jævnaldrende, der også har haft død eller livstruende sygdom inde på livet.

Sorggruppe for Voksne, Hadsund

Sorggruppe for voksne.

Støttegruppe for ufrivilligt barnløse

Støttegruppe for ufrivilligt barnløse

Sygdom pårørende - Lær at tackle hverdagen som pårørende, Kurser Mariagerfjord

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende, er for dig, som er nær pårørende til en voksen med langvarig sygdom eller nedsatte funktioner. På kurset lærer du at passe på dig selv i en hverdag med sygdom tæt på.

Veterancafe Mariagerfjord

Veterancafe er et mødested for tidligere udsendte soldater, politibetjente, sygeplejersker, læger m.fl. i international tjeneste.

Værested Fjordgade

Støttecenter for sindslidende - et tilbud fra Mariagerfjord Kommune
Tilbyder målgruppen omsorg og mulighed for at deltage i et socialt rummeligt fællesskab samt forskellige aktiviteter.

Værestedet Bazen

Værestedet Bazen, er et u-visiteret tilbud til borgere fra 18 år, med socialpsykiatriske udfordringer, som er bosat i Mariagerfjord Kommune. Det er anonymt og frivilligt at deltage.