Mariagerfjord Kommune

Kommunale mødesteder

Rusmiddelcenter, Hobro

Et tilbud fra Mariagerfjord Kommune til dig, eller en du kender som har brug for hjælp, er du velkommen til at benytte vores åben rådgivning. Du behøver ingen visitation for at modtage rådgivning hos os.

Værested Fjordgade

Støttecenter for sindslidende - et tilbud fra Mariagerfjord Kommune
Tilbyder målgruppen omsorg og mulighed for at deltage i et socialt rummeligt fællesskab samt forskellige aktiviteter.

Værestedet Bazen

Værestedet Bazen, er et u-visiteret tilbud til borgere fra 18 år, med socialpsykiatriske udfordringer, som er bosat i Mariagerfjord Kommune. Det er anonymt og frivilligt at deltage.