Integration

Tilbud målrettet kommunens nydanske borgere

BihDan, Hobro

Bosnisk dansk venskabsforening

Bydelsmødre

Bydelsmødre bringer håb og forandring i kvinders liv. Vores formål er at støtte isolerede kvinder.

Café frivillig, Hadsund

Café hvor mennesker kommer helt uforpligtende.
Du kan nyde en kop gratis kaffe, deltage i samvær med andre og måske være med i nogle af de aktiviteter der tilbydes.

Café Netværk, Hobro

Café for nydanskere og frivillige

Cafè, Skelund Skole

En cafè til samvær og lektiehjælp m.m.

Eufrat, Mariagerfjord

Arabisk funderet integrationsforening

International Cafe, Mariager

Cafe med invitation på tværs af etniske skel.

Kvindecafe, Hadsund

Kvindecafe for nydanske såvel som etnisk danske kvinder, der mødes i socialt samvær.

NUMF, Mariagerfjord

Unge netværk der laver aktiviteter på tværs af etniske skel.

Polsk-Dansk Humanitær Forening og genbrugsbutik, Skelund

Polsk dansk venskabsforening og genbrugsbutik. ROSZKOWO/WAGROWIEC/SKOKI/POZNAN/DANMARK.

Røde Kors Hadsund

Humanitær hjælpe organisation med mange tilbud på tværs af etniske skel. Familienetværk, integrationsnetværk.

Røde Kors Hobro

Humanitær hjælpe organisation med mange tilbud på tværs af etniske skel.

Sameksistens, Hobro

Sigte på at hjælpe flygtninge/indvandrere med integration i samfundet. Onsdagscafe, lektiehjælp og udflugter.

Venligboerne, Hobro

En autonom gruppe, der samles via Facebook omkring nydanskere og integration med hjælp, støtte mm.