Handicap

Tilbud målrette handicappede

Dansk Handicap Forbund, Himmerland

I en menneskealder har Dansk Handicap Forbund arbejdet for et liv med lige muligheder for alle mennesker med bevægelseshandicap i Danmark. Forbundet gør desuden sin indflydelse gældende i en række eksterne organisationer, råd og styrelser - både her hjemme og i seks ulandet.

DH Mariagerfjord

DH, Danske Handicaporganisationer varetager interesserne for mennesker med handicap.

 

Hjernesagen, Mariagerfjord og Rebild

Hjernesagen er en privat landsdækkende forening for mennesker, der er ramt af blodprop eller blødning i hjernen, og for deres pårørende.

Hjerneskadeforeningen Himmerland

Hjerneskadeforeningen arbejder for, at mennesker med pludseligt opståede hjerneskader, og deres pårørende, får den bedst mulige sociale støtte. Genoptræning, hjælpemidler, forebyggende arbejde.

Parkinson Klub Mariagerfjord, for parkinsonsramte og deres pårørende

Klub med cafe for parkinsonsramte og deres pårørende

Sødisbakke Aftenskole, Mariager

Tilbud om samvær, aktiviteter og beskæftigelse tilpasset den enkelte brugers behov og ressourcer.