Cafeer & væresteder

Sociale væresteder for udsatte, førtidspensionister & pensionister.

Aktivitetshuset, Hobro

Værested og dagtilbud til voksne mennesker med varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Biecentret, Hobro

Biecentret er et aktivitets- og kulturhus. Gymnastik, datastue, træværksted. I deres Træværksted og billiard deltager flest mænd, men kvinder er også velkommen.

Blå Kors Hjemmet, Hobro

Blå Kors Hjemmet Hobro tilbyder afrusning og ophold for mennesker, som har haft et langvarigt alkoholmisbrug. Blå Kors Hjemmet Hobro har desuden en afdeling for hjemløse.

Café frivillig, Hadsund

Café hvor mennesker kommer helt uforpligtende.
Du kan nyde en kop gratis kaffe, deltage i samvær med andre og måske være med i nogle af de aktiviteter der tilbydes.

Café Netværk, Hobro

Café for nydanskere og frivillige

Det blå værested, Arden

Værested og dagtibud for dig, som kan føle dig ensom, gerne vil udvide dit netværk, som kan være ramt af fysisk sygdom, psykiske udfordringer eller nuværende/tidligere misbrug. Her er der højt til loftet, sociale aktiviteter og hjælp og støtte i dagligdagen.

Døstrup Ældrecenter

Mødested for både unge som gamle

Fristedet, Hobro

Formiddagsklub og cafe med forskellige former for underholdning for pensionister 50+

Fruerlundparken, Øster Hurup

Fruerlundparken, Øster Hurup

Harald Blåtand Klub

Et mødested for mænd, og kun mænd, hvor der drøftes det mænd har brug for.

Hyggeklub, Valsgaard

Ny kreativ klub i Valsgaard med opstart 7 januar fra18.30-21.30 i forsamlingshuset.

International Cafe, Mariager

Cafe med invitation på tværs af etniske skel.

Ishuset LIVE, Hobro

Vi er en orgienation som laver musik events i Mariagerfjord kommune.

Kig Ind værested, Hvornum

Cafe og værested for borgere i Hvornum sogn.

Kreativ cafe

Et mødested for mænd og kvinder, der gerne vil sysle med noget kreativt. Der er næsten ingen grænser, og alle kan være med.

Kvindecafe, Hadsund

Kvindecafe for nydanske såvel som etnisk danske kvinder, der mødes i socialt samvær.

Madam Blå værested, Hobro

Madam Blå er for mennesker med misbrugsproblemer, metadon-ordinerede, lettere sindslidende, ensomme, udsatte og personer med sociale problemer.

Åbent man - fre kl. 8.30-13.30 og lør kl. 8.30-12.00.

Mødestedets Venner, Assens

Mødestedet er et socialt samlingssted med åben adgang for alle.

OK Klubben Hobro

Vores ønske er at sikre og videreudvikle vores velfærd, og skabe livsglæde og livsværdi – med særligt fokus på de grupper af ældre eller handicappede, der har brug for en større grad af omsorg.

Omsorgsklubben Vebbestrup

Alle efterlønnere og pensionister er velkomne.

Sameksistens, Hobro

Sigte på at hjælpe flygtninge/indvandrere med integration i samfundet. Onsdagscafe, lektiehjælp og udflugter.

Sypigerne, Hadsund

Sypigerne er en cafe for kreative kvinder, der mødes hver tirsdag i dagtimerne omkring syning, og med socialt samvær.

Tirsdagsklubben i Menighedscentret, Hadsund

At hygge om alle pensionister +60+70+80+90. Klubben har eksisteret i mindst 50 år. Lokaler stilles til rådighed af Hadsund Kirke.

Veterancafe Mariagerfjord

Veterancafe er et mødested for tidligere udsendte soldater, politibetjente, sygeplejersker, læger m.fl. i international tjeneste.

Værested Fjordgade

Støttecenter for sindslidende - et tilbud fra Mariagerfjord Kommune
Tilbyder målgruppen omsorg og mulighed for at deltage i et socialt rummeligt fællesskab samt forskellige aktiviteter.

Værestedet Bazen

Værestedet Bazen, er et u-visiteret tilbud til borgere fra 18 år, med socialpsykiatriske udfordringer, som er bosat i Mariagerfjord Kommune. Det er anonymt og frivilligt at deltage.