V

Valsgaard Borgerforening

 Valsgård Borgerforening  er en forening der prøver på at skabe glæde, og lave nogle ting for byens borgere  som de kan samles om.

Veddum Landsbylaug

Foreningens formål er at bevare og udbygge Veddums bedste traditioner og virke for samarbejdet mellem personer, foreninger og institutioner samt virke som talerør over for myndighederne.

Venligboerne, Hobro

En autonom gruppe, der samles via Facebook omkring nydanskere og integration med hjælp, støtte mm.

Ventilen, Aalborg

Er du klar til at tage det første skridt ud af ensomheden? Så kan Ventilen være det helt rigtige sted for dig.

Veterancafe Mariagerfjord, Hadsund

Veterancafe er et mødested for tidligere udsendte soldater, politibetjente, sygeplejersker, læger m.fl. i international tjeneste.

Visborg Husflidsforening

Vi er en Husflidsforening som arrangerer kurser for voksne, under folkeoplysningsloven.

Vive Idrætsforening

Vive Idrætsforening.

Værestedet Blæksprutten, Hobro

Værested og dagtilbud til voksne mennesker med varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Værestedet Jernbanegade, Hobro

Værestederne tilbyder mulighed for at deltage i et socialt fællesskab og forskellige aktiviteter. Der er fokus på at skabe trygge rammer i værestedet, og der skal være plads til forskelligheder.

Åbningstider: man-tors kl. 9-14.30, fre kl. 9-13.

Værestedet Kig Ind, Hvornum

Cafe og værested for borgere i Hvornum sogn.

Værestedet Madam Blå, Hobro

Madam Blå er for mennesker med misbrugsproblemer, metadon-ordinerede, lettere sindslidende, ensomme, udsatte og personer med sociale problemer.

Åbent man - fre kl. 8.30-13.30 og lør kl. 8.30-12.00.

Værestedet Solstrejf, Hadsund

Værested og dagtilbud til voksne mennesker med varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.