V

Valsgaard Borgerforening

 Valsgård Borgerforening  er en forening der prøver på at skabe glæde, og lave nogle ting for byens borgere  som de kan samles om.

Veddum Landsbylaug

Foreningens formål er at bevare og udbygge Veddums bedste traditioner og virke for samarbejdet mellem personer, foreninger og institutioner samt virke som talerør over for myndighederne.

Venligboerne, Hobro

En autonom gruppe, der samles via Facebook omkring nydanskere og integration med hjælp, støtte mm.

Veterancafe Mariagerfjord, Hadsund

Veterancafe er et mødested for tidligere udsendte soldater, politibetjente, sygeplejersker, læger m.fl. i international tjeneste.

Visborg Husflidsforening

Vi er en Husflidsforening som arrangerer kurser for voksne, under folkeoplysningsloven.

Vive Idrætsforening

Vive Idrætsforening.

Værested Fjordgade

Støttecenter for sindslidende - et tilbud fra Mariagerfjord Kommune
Tilbyder målgruppen omsorg og mulighed for at deltage i et socialt rummeligt fællesskab samt forskellige aktiviteter.

Værestedet Bazen

Værestedet Bazen, er et u-visiteret tilbud til borgere fra 18 år, med socialpsykiatriske udfordringer, som er bosat i Mariagerfjord Kommune. Det er anonymt og frivilligt at deltage.