L

Landsforeningen Lev, Aalborg/Himmerland

LEV er en privat landsdækkende forening for udviklingshæmmede mennesker, samt deres pårørende og andre interesserede - dannet i 1952.

Legal Aid, National

Hos Legal Aid - Retshjælp i Danmark hjælper vi dig med gratis juridisk rådgivning inden for de fleste jurisiske sagsområder.

Linien, National

Linien er en landsdækkende telefonlinje, som tilbyder ressourceskabende samtaler til mennesker i svære livssituationer.

Lions Club Arden

Lions klub Arden er en selvstændig klub, som er medlem af den verdensomspændende humanitære hjælpeorganisation, Lions Club International, hvis formål er at forbedre menneskers livsvilkår verden over.

Lions Club Hadsund

Som verdens største private humanitære hjælpeorganisation, deltager Lions gennem sit mangfoldige arbejde med internationale projekter.

Lions Club Hobro

Som verdens største private humanitære hjælpeorganisation, deltager Lions gennem sit mangfoldige arbejde med internationale projekter.

Lions Club, National

Lions Danmark donerer årligt omkring 35-45 millioner kroner til humanitære formål. Disse penge fordeles suverænt af den enkelte klub og går til både internationale, nationale og lokale formål i nærområdet.

Livslinien, National

Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Det hjælper at få sat ord på de svære tanker og følelser, du har lige nu.

LMS, National

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade.

LOF Mariagerfjord/Rebild

LOF Mariagerfjord/Rebild

Lokal Historiske Forening, Visborg Sogn

Lokal Historiske Forening, Visborg Sogn

Lokalhistorisk Forening og Arkiv, Arden

Arden Lokalhistorisk Forening og Arkiv.

Lungeforenings netværksgruppe Mariagerfjord

Lungeforeningens netværksgruppe Mariagerfjord holder til i Hobro og er for lungepatienter og pårørende. Selvom møderne fysisk bliver holdt i Hobro, er alle fra de omkringliggende områder meget velkomne.

Lænkens unge ambassadører, National

Lænkens Unge Ambassadører – LUA er skabt med formålet at medvirke til at opbygge netværk, skabe dialog, nedbryde tabuer og formidle viden om følgerne af en opvækst i familier med alkoholmisbrug.

Lær at tackle kronisk sygdom, kurser, Mariagerfjord

Mariagerfjord Kommune afholder løbende patientuddannelserne "Lær at tackle kronisk sygdom" og "Lær at tackle kroniske smerter". Samt afholder kurser for kroniske smertepatienter. 

Læromsorg, cancer Inforside

Rådgivning til lærere, pædagoger og skoleledere, når et barn er i sorg