H

Hadsund Badmintonklub

Hadsund Batmintonklub

Hadsund Børnefilmklub

Hadsund Børnefilmklub

Hadsund Fodslaw

Hadsund fodslaw arrangerer gåture og andre arrangementer.

 

Hadsund Frimærkeklub

Hadsund Frimærkeklub

Hadsund Koret

Hadsundkoret har ca. 40 medlemmer, og vi har de seneste år mest beskæftiget os med rytmiske sanser.

Hadsund Linedance Club

Hadsund Linedance

Hadsund Museumsforening og lokalhistorisk arkiv

Støtteforening til Hadsund Egnssamling

Hadsund Roklub

Hadsund Roklub tilbyder både kaproning og motionsroning i forskellige bådtyper.

Hadsund Turistforening

Turistforeningen har til formål at gøre området attraktiv for turister og gæster.

Harald Blåtand Klub

Et mødested for mænd, og kun mænd, hvor der drøftes det mænd har brug for.

Havbakkedistriktets Mobilitetsforening

Arbejder på bedre transportmulighed i yder kommunen

Helberskov Borgerforening

Foreningen afholder mange forskellige arrangementer i løbet af året

HEMA Hobro

Historisk fægtning som kompetativ sport

Henning Sørensen

Personlig

Herreværelset, Hadsund

Herreværelset er aftenarrangementer for mænd med spisning, foredrag og socialt samvær.

Herreværelset, Mariager

Mænd i alderen 60+ mødes til fællesspisning

Hjernebarnet, infoside

Hjernebarnet er en lille forening, hvis medlemmer består af forældre og familier til børn med en medfødt eller pådraget hjerneskade.

Hjernesagen, Mariagerfjord og Rebild

Hjernesagen er en privat landsdækkende forening for mennesker, der er ramt af blodprop eller blødning i hjernen, og for deres pårørende.

Hjerneskadeforeningen Himmerland

Hjerneskadeforeningen arbejder for, at mennesker med pludseligt opståede hjerneskader, og deres pårørende, får den bedst mulige sociale støtte. Genoptræning, hjælpemidler, forebyggende arbejde.

Hjerteforeningen Mariagerfjord

Støtter forskning i hjerte-kar sygdomme.

Hobro Fotoklub

Hobro fotoklub, en fotoklub for interesserede i at fotografere.

Hobro Handel

Hobro Handel er en forening der varetager detailhandels interesser i Hobro (og omegn)
Foreningen har dog udviklet sig. Der er idag mange andre medlemmer end detailhandelsbutikker.

Hobro Krisecenter

Krisecenter for kvinder.

Hope, Infoside

Råd, vejledning og hjælp i forbindelse med alkoholmisbrug.

Humør Holdet, Døstrup

Gymnastik og socialt samvær for seniorer over 60 år.

Hvilsom Seniorklub

Socialt samvær blandt pensionister der er medlemmer af foreningen.

Hyggeklub, Valsgaard

Ny kreativ klub i Valsgaard med opstart 7 januar fra18.30-21.30 i forsamlingshuset.

Høreforeningen Mariagerfjord

Høreforeningen arbejder for bedre livsvilkår for de mennesker, der er berørt af høreproblemer eller sygdomme i øret.