C

Café frivillig, Hadsund

Café hvor mennesker kommer helt uforpligtende.
Du kan nyde en kop gratis kaffe, deltage i samvær med andre og måske være med i nogle af de aktiviteter der tilbydes.

Café Netværk, Hobro

Café for nydanskere og frivillige

Cafè, Skelund Skole

En cafè til samvær og lektiehjælp m.m.

CFSA, Center for Frivilligt Socialt Arbejde, National

Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) er det landsdækkende støtte- og udviklingscenter. Vores formål er at styrke og udvikle frivilligt socialt arbejde i Danmark, og indsamle og formidle viden om civilsamfundet.

CittaSlow Mariager

Arbejder på at styrke bæredygtig udvikling i Mariager

CSM Nord, Regional

Vi tilbyder anonym rådgivning og vejledning til mennesker, der har været udsat for incest, seksuelt misbrug eller seksuel krænkelse.

Cystisk Fibrose Foreningen, Nordjylland

I har måske lige fået at vide, at jeres barn har cystisk fibrose. Det kan for mange være en hård oplevelse at få konstateret, at ens barn har cystisk fibrose. Det kan virke overvældende med alt det nye, med behandling, hospitalskontrol osv. Erfaringen viser heldigvis, at følelserne og det praktiske med tiden vil fylde mindre, og at der igen bliver plads til at leve et almindeligt familieliv.