ø

Øster Hurup Aktivitetsklub

Aktiviteter for ældre i Multihuset.

Øster Hurup Borgerforening

Øster Hurup Borgerforening.

Øster Hurup lokalhistoriske forening

Tager vare på lokalt arkivmateriale: Indsamler, registrerer og opbevarer samt formidler historisk kildemateriale, der på forskellig vis kan oplyse om områdets og dets beboeres virksomhed i fortid og nutid.