Corona skal IKKE lukke vore fællesskaber 
Foreninger skal fortsat stå for aktiviteter
Deltagere mødes stadig
Frivillige er der stadig brug for