Corona skal IKKE lukke vore fællesskaber 
Regler er kun en ramme for vores ageren

DEM DER KAN har en pligt til fortsat at stå for aktiviteter
Deltagere skal stadig mødes
Frivillige er der stadig brug for